Aktualności

Ogłoszenie o naborze - 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R - nr naboru RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17

Informacje o naborze Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie...

Czytaj więcej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursy w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek”

Dnia 02.08.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursy w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek” z terminem zakończenia naborów wniosków do 28.02 2018r, w ramach...

Czytaj więcej