+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

POIR 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe. Ogłoszony nabór...

indeks.jpg
POIR 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe. Ogłoszony nabór dla MŚP

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w tym roku po raz kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”).
Na złożenie wniosków ww. beneficjenci będą mieli 3 miesiące, nabór potrwa od 1 września do 30 grudnia 2016 r.
Pula środków przyznana na poddziałanie dla wszystkich regionów wynosi 750 mln PLN.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie została określona w zależności od kategorii regionów – w słabiej rozwiniętych nie będzie mogła być niższa niż 2 mln PLN, natomiast w regionach lepiej rozwiniętych – nie mniejsza niż 5 mln PLN. Limit dotacji z kolei został uzależniony od tego czy w projekcie przeprowadzane są w głównej mierze badania przemysłowe, czy obejmuje on w większej części prace rozwojowe. W pierwszym przypadku najwyższa wartość dotacji będzie mogła wynieść do 20 mln EUR, z kolei w sytuacji, gdy projekt obejmuje w większej części prace rozwojowe to wówczas najwyższa wartość dofinansowania będzie mogła wynieść do 15 mln EUR.

Jeśli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi poddziałania 1.1.1​ w ramach POIR, zachęcamy do kontaktu.