+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Wsparcie projektów badawczo - rozwojowych na Podkarpaciu.

O6M25V0_x.jpg
Wsparcie projektów badawczo - rozwojowych na Podkarpaciu.

Nabór prowadzony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
Wnioski przyjmowane są w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.
Kwota przewidziana na dofinansowanie to 149 mln zł.  
Dofinansowaniu podlegać będą projekty B+R przedsiębiorstw obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.  

Dofinansowanie można przeznaczyć na wynagrodzenia personelu badawczego, zakup usług zewnętrznych, zakup materiałów, wynajem aparatury badawczej, zakup sprzętu laboratoryjnego.  

O wsparcie mogą się ubiegać podmioty z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 200 000 zł, a maksymalna 75 000 000 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: - eksperymentalne prace rozwojowe - 60% wydatków kwalifikowanych; - badania przemysłowe - 80% wydatków kwalifikowanych.  

Jeśli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi działania 1.2 w ramach RPO WP , zachęcamy do kontaktu.