+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Wyniki I naboru wniosków w ramach RPO WP 2014-2020, podziałanie 1.4.1

Wyniki I naboru wniosków w ramach RPO WP 2014-2020, podziałanie 1.4.1

Z przyjemnością informujemy, że na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WP2014-2020 Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 znalazły się projekty przygotowane przez naszych doradców:
1. PPUiH CIS sp. z o.o.
„Wzrost konkurencyjności PPUiH. CIS Sp. z o. o. poprzez uruchomienie produkcji nowych typów pianek poliuretanowych”

2. PANMAR CZEKANSKA SZMYD SPOŁKA JAWNA „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy PANMAR poprzez wdrożenie autorskich rozwiązań technologicznych”

3. SPECMED sp. z o.o. „Wzrost konkurencyjności firmy SPECMED Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia nowej generacji usług opiekuńczych”
 

Przedsiębiorstwom gratulujemy, oraz życzymy dalszych sukcesów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.