+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursy w...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursy w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek”

Dnia 02.08.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursy w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek” z terminem zakończenia naborów wniosków do 28.02 2018r, w ramach których można ubiegać się do dofinansowanie inwestycji wdrażających wyniki prac badawczo-rozwojowych. Konkursy podzielone są na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym okresie. Wnioski będą przyjmowane w następujących etapach:

  • od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r.
  • od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r.;
  • od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
  • od 1 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018 r.
NABÓR WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ W DWÓCH KONKURSACH:
  1. OGÓLNY – dla podmiotów z całej Polski
  2. DEDYKOWANY ŚREDNIM MIASTOM.
W kryteriach oceny projektów w tym działaniu wprowadzono zmiany, które powinny ułatwić aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom, dla których: obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł, obniżono do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym min.12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

Zapraszamy do współpracy w zakresie pozyskania dotacji na inwestycję, związaną z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych.