+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Konkurs 1.2 RPO WP 2014-2020 ogłoszony !

Bez tytułu-2.png
Konkurs 1.2 RPO WP 2014-2020 ogłoszony !

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków do działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R.

Nabór wniosków rozpoczyna się 28 lutego 2018 a kończy 30 marca 2018 r.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych, projektów pilotażowych, walidacji/testowaniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R i przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR do 80% i jest uzależniony od rodzaju prowadzonych prac badawczych oraz statusu MŚP przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 80 000 000 zł.

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1752-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-008-18

Zachęcamy do kontaktu !