+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Od startegii do wdrożenia

1.4.png
Od startegii do wdrożenia

PARP ogłosiła konkurs dotacyjny dla firm z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność w makroregionie Polski Wschodniej.

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć granty z działania 1.4 POPW („Wzór na konkurencję”) na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.

Pula konkursu to 5 mln zł.

Warto podkreślić, że strategia powinna zawierać m.in. informacje o firmie, jej otoczeniu i trendach rynkowych, a także odpowiadać na pytanie, jak obecnie firma wykorzystuje wzornictwo w swojej działalności i jak mogłoby to robić, aby zwiększyć konkurencyjność i pozycję na rynku.

Projekt powinien wpisywać się w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw makroregionu Polski Wschodniej.

Maksymalny grant na przedsięwzięcie to 100 tys. zł.

WAŻNA DATA 12.09.2018
Od tego dnia firmy MŚP będą mogły składać wnioski o dotacje z działania 1.4 POPW. Nabór zakończy się 19 grudnia.