+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Dotacje pomogą wdrożyć innowacje

2.3.1_zdjecie.png
Dotacje pomogą wdrożyć innowacje

Przedsiębiorcy, którzy stawiają na nowatorskie rozwiązania, mogą skorzystać z usług doradczych instytucji otoczenia biznesu (IOB) mających akredytację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.  

Granty na zakup usług oferuje PARP poddziałanie 2.3.1 („Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”) Programu Inteligentny Rozwój.  

Do podziału jest 70 mln zł.  

Przedstawiciele biznesu będą mogli przeznaczyć unijne wsparcie na:
  • wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów
  • projekty związane z usprawnianiem produkcji w firmach
  • koszty realizacji inwestycji związanych z wdrażaniem innowacji technologicznych.  
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu w tym naborze wynosi 50 tys. zł.

Maksymalne wsparcie w przypadku usług doradczych i inwestycji to odpowiednio 500 tys. zł i 1 mln zł.  

Wykonawcą usług mogą być m.in. parki technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii i innowacji. Pomogą one przedstawicielom biznesu przeprowadzić zaplanowaną inwestycję i wdrożyć nowatorski pomysł technologiczny, a także udostępnią aparaturę badawczą.  

WAŻNA DATA 25.10.2018 r. Do tego dnia firmy chcące korzystać z usług doradczych instytucji otoczenia biznesu (IOB) mogą składać wnioski o dotacje