Aktualności

Ogłoszenie o naborze - 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R - nr naboru RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17

Informacje o naborze Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie...

Czytaj więcej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursy w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek”

Dnia 02.08.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursy w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek” z terminem zakończenia naborów wniosków do 28.02 2018r, w ramach...

Czytaj więcej
Wyniki I naboru wniosków w ramach RPO WP 2014-2020, podziałanie 1.4.1

Z przyjemnością informujemy, że na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WP2014-2020 Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr...

Czytaj więcej
Zmiana harmonogramu naboru wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020

W dniu 29 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej
Nawet 20 mln zł dofinansowania na inwestycje

Od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski w ramach dwóch konkursów dla przedsiębiorców dotyczących działania 3.2.1 Badania na rynek...

Czytaj więcej