Aktualności

Kolejny projekt zrealizowany !

Z przyjemnością informujemy, iż nasz Klient CIS sp. z o.o. z sukcesem zakończył realizację projektu inwestycyjnego dofinansowanego z RPO WP 2014-2020, poddziałanie 1.4.1. Celem projektu był...

Czytaj więcej
Sukces firmy Glasmark sp. z o.o.

Miło nam poinformować, że nasz Klient firma GLASMARK sp. z o.o. z Krosna z sukcesem zakończyła i rozliczyła I etap projektu do działania 1.4 POPW 2014-2020 Wzór na konkurencję. W chwili obecnej...

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze - 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R - nr naboru RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17

Informacje o naborze Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie...

Czytaj więcej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursy w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek”

Dnia 02.08.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursy w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek” z terminem zakończenia naborów wniosków do 28.02 2018r, w ramach...

Czytaj więcej
Wyniki I naboru wniosków w ramach RPO WP 2014-2020, podziałanie 1.4.1

Z przyjemnością informujemy, że na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WP2014-2020 Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr...

Czytaj więcej