Aktualności

Pomoc w opracowaniu nowego produktu/usługi/technologii/projektu wzorniczego

Masz pomysł na nowy produkt, technologię lub usługę? Możesz otrzymać wsparcie finansowe na ich opracowanie zalecając prowadzenie prac b+r jednostce naukowej w ramach działania 2.3.2....

Czytaj więcej
Informacja dotycząca przyjęcia projektu zmienionych Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp

W związku ze zmianą Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu...

Czytaj więcej
1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje – nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17

Informacje o naborze Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach...

Czytaj więcej
Wyniki II naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

Z przyjemnością informujemy, że na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania przez PARP w ramach II naboru wniosków dla 1.4 Wzór na konkurencję - I Etap Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej
Szanse na dotacje w 2017 roku
Szanse na dotacje w 2017 roku

Instytucje odpowiedzialne za przyznawanie dotacji ze środków unijnych opublikowały w ostatnich tygodniach 2016 roku harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie. Tylko do połowy 2017 roku...

Czytaj więcej