Aktualności

Zmiana harmonogramu naboru wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020

W dniu 29 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej
Nawet 20 mln zł dofinansowania na inwestycje

Od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski w ramach dwóch konkursów dla przedsiębiorców dotyczących działania 3.2.1 Badania na rynek...

Czytaj więcej
Pomoc w opracowaniu nowego produktu/usługi/technologii/projektu wzorniczego

Masz pomysł na nowy produkt, technologię lub usługę? Możesz otrzymać wsparcie finansowe na ich opracowanie zalecając prowadzenie prac b+r jednostce naukowej w ramach działania 2.3.2....

Czytaj więcej
Informacja dotycząca przyjęcia projektu zmienionych Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp

W związku ze zmianą Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu...

Czytaj więcej
1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje – nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17

Informacje o naborze Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach...

Czytaj więcej