Unia Europejska

POIG.08.02.00 – 18 – 187 /13 - Wdrożenie elektronicznego systemu B2B do przygotowania i zarządzania projektami

nagłówek_15

Nr projektu: POIG.08.02.00 – 18 – 187 /13
Tytuł projektu
: „Wdrożenie elektronicznego systemu B2B do przygotowania i zarządzania projektami”.

Źródło finansowania
: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

Okres realizacji: grudzień 2013 – grudzień 2014
Opis projektu:
Zakres realizowanego projektu obejmował inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wdrożenia elektronicznej platformy B2B, która usprawni proces przygotowania i zarządzania projektami dofinansowanymi realizowanymi na rzecz partnerów biznesowych. Systemem objętych zostało sześć procesów biznesowych tj. planowanie projektu, zarządzanie działaniami i harmonogramem projektu, zarządzanie finansami projektu, zarządzanie zmianą w projekcie, dokumentowanie, informowanie i raportowanie. Innowacyjność projektu polega na usprawnieniu dotychczasowego procesu współpracy między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami oraz przeniesieniu procesu tworzenia i obsługi projektów do systemu informatycznego B2B. Oznacza to większą szybkość wymiany danych, a co za tym idzie usprawnienie realizacji usług, uniknięcie błędów i opóźnień wynikających z przepisywania lub przeklejania danych pomiędzy różnymi systemami. Wdrożony system został oparty o najnowocześniejsze dostępne obecnie rozwiązania serwerowe zapewniające wydajność i skalowalność oraz wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywania, obróbki i transferu danych. Również w celu zachowania parametrów bezpieczeństwa szczególnie w dziedzinie przesyłania i obróbki danych wrażliwych (osobowych) wymiana danych odbywa się z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi podmiotami.


Osoba do kontaktu:           
Dawid Zabawa
P4P Consulting sp. z o.o.
38-400 Krosno
ul. Kazimierza Pużaka 37
tel. +48 13 42 00 268

biuro@p4pconsulting.pl
    www.p4pconsulting.pl
   
Linki do stron:       www.poig.gov.pl                                              
                                 
www.mir.gov.pl

                                www.europa.eu
                                www.parp.gov.pl    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Zapytanie ofertowe 1/1.4/POPW/2017 - AUDYT I STRATEGIA WZORNICZA WSPARCIEM DLA INNOWACYJNEGO ROZWOJU FIRMY P4P CONSULTING

nagłówek_29

W związku z ubieganiem się przez firmę P4P CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie projektu pn.: „Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju firmy P4P Consulting", w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020,
Oś Priorytetowa I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I,
ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO ORAZ OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO  

Data publikacji: 30 październik 2017 r.