+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Aktualności

Nawet 20 mln zł dofinansowania na inwestycje

Od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski w ramach dwóch konkursów dla przedsiębiorców dotyczących działania 3.2.1 Badania na rynek...

Czytaj więcej
Pomoc w opracowaniu nowego produktu/usługi/technologii/projektu wzorniczego

Masz pomysł na nowy produkt, technologię lub usługę? Możesz otrzymać wsparcie finansowe na ich opracowanie zalecając prowadzenie prac b+r jednostce naukowej w ramach działania 2.3.2....

Czytaj więcej
Informacja dotycząca przyjęcia projektu zmienionych Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp

W związku ze zmianą Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu...

Czytaj więcej