+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Wsparcie dla podkarpackich przedsiębiorstw - konkurs do 20 stycznia...

PODKARPACKIE-Kolor.jpg
Wsparcie dla podkarpackich przedsiębiorstw - konkurs do 20 stycznia 2017 r.

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ projektu: Rozwój MŚP.

Wnioski przyjmowane są w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.

Kwota przewidziana na dofinansowanie projektów to 85 mln zł.
 

Obligatoryjnym wymogiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych.  

W ramach naboru premiowane będą projekty, zakładające wdrożenie wyników prac B+R, dzięki którym zostanie wprowadzona innowacja produktowa o poziomie innowacyjności w skali kraju, świata.  

Wsparcie udzielne będzie w formie pomocy de minimis. Wartość dofinansowania będzie stanowić 60 % kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł.  
Maksymalna kwota dofinansowania jest uzależniona o wykorzystanej pomocy de-minimis i może wynieść nawet 850 tys. zł.
 

Więcej informacji o podziałaniu: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1072-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposr...
 

Jeśli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi poddziałania 1.4.1 w ramach RPO WP , zachęcamy do kontaktu.


Zapraszamy Przedsiębiorców do kontaktu.