+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Szanse na dotacje w 2017 roku

grid-684983.jpg
Szanse na dotacje w 2017 roku

Instytucje odpowiedzialne za przyznawanie dotacji ze środków unijnych opublikowały w ostatnich tygodniach 2016 roku harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie. Tylko do połowy 2017 roku uruchomione zostaną konkursy, w ramach których możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wielkości od 800 tys. zł do nawet 20 mln zł.
Wsparcie będzie mogło być przeznaczone głównie na zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania oraz wykonanie robót budowlanych. Prawdopodobnie, przyszły rok okaże się najbardziej obfitym w możliwości dofinansowania w obecnej perspektywie 2014-2020.  
W obszarach, w których P4P Consulting się specjalizuje czyli inwestycje w przedsiębiorstwach oraz projekty B+R na szczególna uwagę zasługują następujące konkursy:  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, nabór od 30.12.2016 do 20.01.2017

Poddziałanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe, nabór od 30.12.2016 do 28.02.2017  

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, nabór od 04.2017 do 07.2017
Działanie 1.4 Wzór na konkurencje (I etap), nabór od 09.2017 do 11.2017
Działanie 1.4 Wzór na konkurencje (II etap), nabór od 06.2017 do 05.2018
Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, nabór od 07.2017 do 08.2017  

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, nabór od 01.03.2017 do 30.06.2017 oraz od 09.2017 do 12.2017
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, nabór od 08.05.2017 do 07.07.2017
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, nabór od 08.02.2017 do 26.04.2017 oraz od 10.2017 do 01.2018
Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, nabór od 16.01.2017 do 29.03.2017  

Jeśli posiadacie Państwo sprecyzowane plany inwestycyjne, zamierzacie wprowadzić na rynek nowy produkt lub zrealizować prace badawcze zapraszamy do współpracy z P4P Consulting w zakresie wsparcia w pozyskaniu i rozliczaniu dofinansowania.

Zainteresowanych Przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu.