+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Zmiana harmonogramu naboru wniosków w Regionalnym Programie...

Zmiana harmonogramu naboru wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020

W dniu 29 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.  
Zaktualizowany Harmonogram przewiduje ogłoszenie 20 konkursów w ramach osi finansowanych z EFRR i 24 z EFS.  Łączna kwota jaka zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach planowanych w 2017 roku konkursów wyniesie ponad 1,62 mld PLN (w tym 1,16 mln PLN z EFRR i ponad 466 mln z EFS).
  
Zwracamy uwagę przedsiębiorców na przyśpieszenie terminu ogłoszenia naboru w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, schemat TIK (Technologie informacyjno - komunikacyjne). W nowym harmonogramie zaplanowano ogłoszenie naboru już w II kwartale 2017 r.
 

Firma P4P Consulting w latach 2014 - 2015 przygotowała i rozliczyła 5 projektów dotyczących systemów B2B wdrażanych u naszych klientów. Powołując się na naszą wiedzę i doświadczenie zapraszamy przedsiębiorców planujących wdrażanie technologii informacyjno - komunikacyjnych do współpracy celem pozyskania dofinansowania.