+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Kolejny projekt zrealizowany !

Kolejny projekt zrealizowany !

Z przyjemnością informujemy, iż nasz Klient CIS sp. z o.o. z sukcesem zakończył realizację projektu inwestycyjnego dofinansowanego z RPO WP 2014-2020, poddziałanie 1.4.1.
Celem projektu był wzrost konkurencyjności PPUiH CIS sp. z o.o. poprzez uruchomienie produkcji nowych typów pianek poliuretanowych.
Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 12 442 778,96 zł, z czego kwota dofinansowania to 5 499 999,99 zł.
Życzymy dalszych sukcesów.