+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Kolejny sukces !

zdjecie_5.jpg
Kolejny sukces !

19 lutego 2018 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w podrzeszowskiej Jasionce czterech przedsiębiorców z województwa podkarpackiego podpisało umowy o dofinansowanie w ramach tzw. poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W uroczystości wzięli udział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Jadwiga Lesisz, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dotacje, w kwocie 2 mln PLN otrzyma m.in. firma Rymatex z Rymanowa. 
Cieszymy się, że mogliśmy mieć swój udział w sukcesie naszego Klienta.

Tych Przedsiębiorców, którzy chcieliby zrealizować swoje pomysły na rozwój biznesu wykorzystując dotacje unijne zapraszamy do kontaktu