+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Grantowy przebój z BGK znów dostępny !

zdjecie_6.jpg
Grantowy przebój z BGK znów dostępny !

Ruszył jeden z najbardziej rozpoznawalnych przez przedsiębiorców konkursów finansujących pionierskie projekty, czyli „Kredyt na innowacje technologiczne” (poddziałanie 3.2.2 programu Inteligentny Rozwój).

Instrument finansuje przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych. Mają one prowadzić do wytwarzania nowych lub udoskonalonych w skali kraju produktów lub usług. Pojedynczy podmiot może otrzymać w konkursie grant w kwocie nawet 6 mln zł, co stanowi 70 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Dotacje sfinansują m.in. zakup maszyn, linii technologicznych wraz z ich montażem oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym praw patentowych i licencji. Kredyt pokryje również część wydatków związanych z budową i rozbudową nieruchomości oraz z ekspertyzami i projektami technicznymi niezbędnymi do wdrożenia technologii.

Nowością jest podzielenie naboru na trzy rundy.
Runda 1. 15 lutego 2018 - 1 marca 2018
Runda 2. 8 marca 2018 - 5 kwietnia 2018
Runda 3. 12 kwietnia 2018 - 24 maja 2018


Na dofinansowania przewidziano aż 550 mln PLN !  Ostatnia chwila na zaplanowanie i złożenie wniosku. Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie.