+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Granty z Programu Inteligentny Rozwój

bank-note-209104_1920.jpg
Granty z Programu Inteligentny Rozwój

Do 4 stycznia 2019 r. firmy MSP mogą ubiegać się o dotacje na opracowanie nowych lub ulepszonych wyrobów i usług.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła konkurs dotacyjny dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrażać w firmach nowatorskie technologie. ,

Granty oferuje poddziałanie 2.3.2 programu Inteligentny Rozwój („Bony na innowacje dla MSP — etap II inwestycyjny”).

Budżet konkursu wynosi 70 mln zł, z czego 6,8 mln zł wesprze firmy z Mazowsza, a kwota 63,2 mln zł zostanie podzielona między przedsiębiorców spoza tego regionu.


Dotacje sfinansują m.in. zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji. Co ważne, o wsparcie mogą powalczyć tylko firmy MSP, które z sukcesem zakończyły jeden z dotychczasowych konkursów „Bony na innowacje dla MSP”, a PARP zaakceptowała wniosek o płatność końcową !.

Maksymalne dofinansowanie jednego projektu może wynieść 560 tys. zł