+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Wkrótce nabór na 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Prezentacja1 (2).jpg
Wkrótce nabór na 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Dobra wiadomość dla firm.
Jako MŚP należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które działa od co najmniej roku (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jednego z Polski Wschodniej), możesz pozyskać dofinansowanie w ramach 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP na przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi. Wsparcie można przeznaczyć m.in. na zakup praw patentowych, usług doradczych oraz inwestycje w zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.
➡️ Budżet konkursu to 150 mln PLN
➡️
Poziom dofinansowania wynosi do 70%
Nabór wniosków od 29 maja do 31 lipca 2018 r.

Więcej szczegółów: https://popw.parp.gov.pl/poddzialanie-1-3-1-wdrazanie-innowacji-przez-msp/poddzialanie-1-3-1-wdrazan...