+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Dotacje na innowacje znów dostępne w Polsce Wschodniej! Właśnie...

1.3.1_zdjecie.png
Dotacje na innowacje znów dostępne w Polsce Wschodniej! Właśnie ruszył konkurs!

Jako mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które działa od co najmniej roku (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jednego z Polski Wschodniej), możesz pozyskać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP na przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi.
Wsparciem można sfinansować m.in. na zakup praw patentowych, technologii, know-how oraz inwestycje.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:
  • zakup usług doradczych w zakresie przygotowania do wdrożenia,
  • zakup praw patentowych, know-how, licencji oraz innych praw własności niematerialnej,
  • wdrożenie obejmujące inwestycje w zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.
Wybrane wymagania wobec wnioskodawców:
  • posiadanie statusu MŚP,
  • w ostatnim roku obrotowym zatrudnianie co najmniej 5 pracowników,
  • przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 600 tys. zł w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
  • przynajmniej od 6 miesięcy przynależność do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania to aż 7 mln zł. Poziom dofinansowania wynosi do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakupu usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.

Zainteresowanych Przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu.