+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Projekt wzorniczy może być gwarancją sukcesu

Bez tytułu.png
Projekt wzorniczy może być gwarancją sukcesu

Prosty, rozpoznawalny projekt wzorniczy może być gwarancją sukcesu.

Już teraz możesz zwiększyć atrakcyjność swojego produktu przy wsparciu funduszy europejskich na zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek.

Dla kogo: MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej).
Nabór wniosków 3.07.2018 r. do 31.10.2018 r
Dofnansowanie: do 85 % kosztów kwalifikowanych
Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,poddziałanie 2.3.5 POIR w 2018 r.

Zapraszamy do kontaktu !