+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Wkrótce nabór na szybką ścieżkę

service-428538_1920.jpg
Wkrótce nabór na szybką ścieżkę

2019 rok obfituje w wiele konkursów badawczo – rozwojowych, inwestycyjnych oraz doradczych na poziomie krajowym, ponadregionalnym oraz regionalnym. Wkrótce rusza nabór na POIR 1.1.1 Szybka ścieżka
  • I konkurs: 28 lutego – 1 lipca
  • II konkurs: 14 sierpnia – 16 grudnia
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 mln PLN.

POZIOMY DOFINANSOWANIA
  • Mikro- i mali przedsiębiorcy - Badania przemysłowe 80%, Prace rozwojowe 60%
  • Średni przedsiębiorcy - Badania przemysłowe 75%, Prace rozwojowe 50%
Kategorie kosztów kwalifikowanych:
  • Koszty wynagrodzeń
  • Aparatura badawcza oraz WNiP
  • Koszty podwykonawstwa
  • Koszty budynków i gruntów
  • Koszty ogólne i operacyjne
Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Państwa projektów !