+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Dotacje 2014-2020

Działalność P4P Consulting w sferze doradztwa ma charakter kompleksowy i obejmuje odpowiednie przygotowanie firmy do uczestnictwa w procedurze aplikacyjnej, pomoc w zakresie dopracowania pomysłu inwestycyjnego, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, a także stałą współpracę i pomoc w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

Nasze usługi w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych obejmują:

Analiza możliwości uzyskania wsparcia

 • Analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji
 • Rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań dla projektu
 • Wskazanie najlepszego programu lub programów z uwzględnieniem najbliższych terminów naborów wniosków
 • Symulacja oceny szans uzyskania wsparcia

Kompleksowe opracowanie dokumentacji konkursowej

 • Opracowanie wniosku o dofinansowanie
 • Przygotowanie biznes planu
 • Pomoc i konsultacje na etapie kompletowania wymaganych załączników
 • Pomoc w nawiązaniu ewentualnej współpracy z jednostkami naukowymi/badawczymi
 • Przygotowanie analizy finansowej planowanej inwestycji
 • Skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej

Monitorowanie projektu w trakcie jego oceny

 • Konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku
 • Dokonywanie niezbędnych poprawek i uzupełnień 
 • Pomoc przy zawieraniu umowy o dofinansowanie

Rozliczenie przyznanej dotacji

 • Przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (wnioski sprawozdawcze, wnioski o płatność, wniosek końcowy)
 • Doradztwo w zakresie dokumentacji finansowo - księgowej projektu
 • Wsparcie w przeprowadzaniu procedur przetargowych i zamówień w ramach projektu
 • Monitoring i formalny nadzór nad procesem realizacji projektu pod względem zgodności z umową o dofinansowanie

Przygotowanie firmy do kontroli

 • Wsparcie przy wizycie kontrolnej ze strony Instytucji Pośredniczącej
 • Doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji do kontroli projektu